Δευτέρα, 26 Ιουνίου 2017

ΠΟΛ.1089/2017-ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΣΑΣ ΧΩΡΑΣ

Με  την  Πολ. 1089/26.6.2017  της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ)  με θέμα "      Διευκρινίσεις επί ζητημάτων φορολογίας, στο πλαίσιο της Συμφωνίας Φιλοξενούσας Χώρας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της «TRANS ADRIATIC PIPELINE AG» στην Ελλάδα. "  διευκρινίζονται  τα  ακόλουθα.
Ειδικότερα
 1. Με τις διατάξεις του πρώτου άρθρου του ν.4217/2013 (ΦΕΚ 267 Α') κυρώθηκε η από 26 Ιουνίου 2013 Συμφωνία Φιλοξενούσας Χώρας (ΣΦΧ) μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της εταιρείας «TRANS ADRIATIC PIPELINE AG (TAP AG)» στην Ελλάδα.
 2. Περαιτέρω, με τις διατάξεις του όρου 2.1 της παραγράφου 2 (ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΙΣΧΥΟΣ) του Προοιμίου του ως άνω νόμου ορίζεται ότι υπό την επιφύλαξη του όρου 2.5, η έναρξη ισχύος της παρούσας τελεί υπό την προϋπόθεση: 
 α) της υπογραφής της παρούσας Σύμβασης από τα Μέρη, 
 β) της κύρωσης της Διακρατικής Συμφωνίας από την Βουλή του Κράτους, της δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας και της θέσης της σε ισχύ σύμφωνα με τους όρους της,  ........
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1089/2017.
https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3paUxPY21KbkRuMHM/view?usp=sharing

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *