Παρασκευή, 2 Ιουνίου 2017

ΠΟΛ. 1078/2017-ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Με την Πολ.1078/30.5.2017 της  Υφυπουργού Οικονομικών( που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1922/1.6.2017 τεύχος Β ΄με θέμα " Τροποποίηση της ΠΟΛ.1033/28.1.2016 (ΦΕΚ Β΄ 720) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών σχετικά με τον εντοπισμό ανασφάλιστων αυτοκινήτων οχημάτων και την επιδίωξη συμμόρφωσης των ιδιοκτητών αυτών μέσω της επίσπευσης της διαδικασίας επιβολής διοικητικών και ποινικών κυρώσεων " ορίζεται ότι.
Ειδικότερα,
 Η Δ.ΗΛΕ.Δ. με βάση τα διαθέσιμα και τηρούμενα στη Α.Α.Δ.Ε. ηλεκτρονικά αρχεία και το αρχείο του Κέντρου Πληροφοριών, εντοπίζει με διασταύρωση τα οχήματα που ήταν σε κυκλοφορία την εν λόγω ημερομηνία, παράγει αρχείο τυχόν ανασφάλιστων οχημάτων και δημιουργεί ηλεκτρονικό παράβολο υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου ύψους διακοσίων πενήντα (250) ευρώ, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 2 της Α.Υ.Ο. με αριθμό ΠΟΛ.1163/2013, όπως ισχύει.»
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1078/2017.
https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pOERoUU1nVV9qRW8/view?usp=sharing

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *