Πέμπτη, 4 Μαΐου 2017

ΔΕΑΦ Β 1066057 ΕΞ 2017- 146.735 € ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΗΣ ΑΠΟ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ Ι.Κ.Ε ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ Ν.2166/93

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
(Διορθώθηκε το κεφάλαιο από 150.000 σε 146735€)
Με την  Αριθ. Πρωτ.:ΔΕΑΦ Β 1066057 ΕΞ 3.5.2017 της  Aνεξάρτητης  Αρχής   Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ)   με θέμα  " Εφαρμογή των διατάξεων του ν.2166/1993 κατά τη μετατροπή ατομικής επιχείρησης σε Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Ι.Κ.Ε) "  διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
 Σε περίπτωση μετατροπής ατομικής επιχείρησης σε Ι.Κ.Ε. κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του ν.2166/1993, το εταιρικό κεφάλαιο της προερχόμενης από μετατροπή Ι.Κ.Ε. δεν μπορεί να είναι μικρότερο  των εκατόν σαράντα έξι χιλιάδων και επτακοσίων τριάντα πέντε (146.735) ευρώ, κατ’ ανάλογη εφαρμογή των όσων ισχύουν για τις Ε.Π.Ε., δεδομένου ότι με βάση τις διατάξεις του ν.2166/1993, το εταιρικό κεφάλαιο της προερχόμενης από μετασχηματισμό Ε.Π.Ε., ο φορολογικός χειρισμός των οποίων εξομοιώνεται με αυτόν των Ι.Κ.Ε., δεν μπορεί να είναι κατώτερο από το ποσό αυτό.
Δείτε ολόκληρη την ΔΕΑΦ Β 1066057 ΕΞ 2017.
https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pNml6cEU5OXplWDQ/view?usp=sharing 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *