Πέμπτη, 4 Μαΐου 2017

ΔΕΑΦ Β 1065927 ΕΞ 2017-ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΥΣΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΜΕΛΗ Δ.Σ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Α.Ε ΜΕ ΕΚΤΑΚΤΗ Γ.Σ

Με  την  Αρ. Πρωτ.:ΔΕΑΦ Β 1065927 ΕΞ 3.5. 2017  της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ)  με θέμα " Διανομή κερδών παρελθουσών χρήσεων σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στο προσωπικό ανώνυμης εταιρείας με απόφαση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης." διευκρινίζονται  τα  ακόλουθα.
Ειδικότερα 
 Eίναι δυνατή η διανομή έκτακτων αποθεματικών προηγούμενων χρήσεων σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στο προσωπικό ανώνυμης εταιρείας με απόφαση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, με τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 4 της παρούσας, με την επιφύλαξη των αναφερομένων στην ΠΟΛ.1223/8.10.2015 εγκύκλιό μας, αναφορικά με τους περιορισμούς που ισχύουν στη διανομή αποθεματικών με απόφαση έκτακτης γενικής συνέλευσης που έχουν σχηματισθεί στον ισολογισμό της κλειόμενης χρήσης.
Στην περίπτωση αυτή, ενεργείται παρακράτηση φόρου με τον συντελεστή που ισχύει κατά τον χρόνο που συγκαλείται η έκτακτη γενική συνέλευση, ο οποίος και αποδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.7 του άρθρου 64 του ν.4172/2013.
Δείτε ολόκληρη την ΔΕΑΦ Β 1065927 ΕΞ 2017 
 https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pSmNOcWFrTkE3N2s/view?usp=sharing

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *