Δευτέρα, 13 Φεβρουαρίου 2017

ΔΕΔ-Α.Α 36/2017-ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ 50%

Με την Αριθ. Απόφασης 36/2.2.2017 της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών της  Α.ΑΔ.Ε.  του ΥΠΟΙΚ με θέμα " Απόρριψη αιτήματος αναστολής καταβολής του ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) αμφισβητούμενου ποσού " ορίζεται ότι.
Ειδικότερα,
   Αποφασίζουμε
Την απόρριψη του αιτήματος της Μονοπρόσωπης Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «…………», προερχόμενης από μετατροπή της Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «………..», με Α.Φ.Μ. ….. για την αναστολή καταβολής ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) του αμφισβητούμενου ποσού των από 23-11-2016 προσβαλλόμενων Πράξεων του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ Κηφισιάς, ήτοι ποσού 185.053,51 € (370.107,01 Χ 50%).
Δείτε ολόκληρη την Α.. Α 36/2.2.2017.
 https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pOFBCMU10VjcxYnM/view?usp=sharing

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *