Τετάρτη, 11 Ιανουαρίου 2017

Α.Ο. 61502/3399-Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΑΠΟ 1.1.2017

Με  την Απόφαση  Αριθμ. οικ. 61502/3399/30.12.2016 των Υπουργείων Εργασίας , Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής -Αλληλεγγύης-Οικονομικών( που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 4330/30.12.2016 τεύχος Β') με θέμα " Προσδιορισμός της βάσης υπολογισμού ασφαλιστικών εισφορών αυτοαπασχολούμενων και ελεύθερων επαγγελματιών από 1.1.2017" ορίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
Στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας απόφασης υπάγονται:
α. Οι αυτοαπασχολούμενοι και ελεύθεροι επαγγελματίες, για τους οποίους σύμφωνα με τις ισχύουσες γενικές ή ειδικές ή καταστατικές διατάξεις του ΟΑΕΕ και του ΕΤΑΑ, όπως ίσχυαν έως την έναρξη ισχύος του ν. 4387/2016, προκύπτει υποχρέωση ασφάλισης. 
β. Οι υγειονομικοί που αμείβονται κατά πράξη και περίπτωση καθώς και οι δικηγόροι που βρίσκονται σε αναστολή άσκησης της επαγγελματικής δραστηριότητας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τον Κώδικα Δικηγόρων, ....
Δείτε ολόκληρη την Απόφαση.61502/3399.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *