Τρίτη, 3 Ιανουαρίου 2017

ΔΕΛ Β 1189202 ΕΞ 2016- ΤΟ 2017 23.300 ΦΟΡΟΛ. ΕΛΕΓΧΟΙ ΘΑ ΔΙΕΝΕΡΓΗΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΙΚ

 Με  την   Αριθμ. ΔΕΛ Β 1189202 ΕΞ 28.12.2016 της  Γ.Γ.Δ.Ε  του  ΥΠΟΙΚ( που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 4270/30.12.2016 τεύχος Β') με θέμα " Καθορισμός του αριθμού φορολογικών ελέγχων που θα διενεργηθούν κατά το έτος 2017 " ορίζεται ότι.
Ειδικότερα,
  αποφασίζουμε
1. Το έτος 2017 θα διενεργηθούν τρεις χιλιάδες πεντακόσιοι (3.500) πλήρεις φορολογικοί έλεγχοι και δεκαεννέα χιλιάδες οκτακόσιοι (19.800) μερικοί φορολογικοί έλεγχοι από τις ελεγκτικές Υπηρεσίες ΚΕ.ΜΕ.ΕΠ, ΚΕ.ΦΟ. ΜΕ.Π, και Δ.Ο.Υ. 2. Από το σύνολο των υποθέσεων που θα ελεγχθούν, το εξήντα τοις εκατό (60%) θα αφορά φορολογικά έτη, χρήσεις, υποθέσεις, περιόδους ή υποχρεώσεις της τελευταίας πενταετίας (2012-2016). 
 Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
                                             Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2016 
                                Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων
                                                     Γ. ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *