Πέμπτη, 19 Ιανουαρίου 2017

ΔΕΑΦ Β'1008198 ΕΞ 2017-ΓΝΩΜ 249/2016 ΤΟΥ ΝΣΚ ΓΙΑ ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ Α.Ε

Με  την   Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΑΦ Β'1008198 ΕΞ 16.1. 2017 της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ)  με θέμα " Κοινοποίηση της αριθ.249/2016 γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους για τη φορολόγηση του αποθεματικού ανώνυμης εταιρείας, το οποίο σχηματίσθηκε κατά τις διατάξεις του ν.2238/1994 και, μετά τη μετατροπή της εταιρείας αυτής σε Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία (ΑΕΕΑΠ) μεταφέρθηκε ως αποθεματικό στα ίδια κεφάλαια της τελευταίας, χωρίς να διανεμηθεί ή κεφαλαιοποιηθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 31 του ν.2778/1999 " ορίζονται τα  ακόλουθα.
Ειδικότερα
 Σύμφωνα με την ως άνω γνωμοδότηση, κατά την, εν προκειμένω, προσήκουσα στενή γραμματική ερμηνεία των εφαρμοστέων διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 31 του ν.2778/1999 το ρυθμιστικό πεδίο αυτών καταλαμβάνει και την υπό κρίση περίπτωση, καθόσον η διάταξη ομιλεί σαφώς περί υπολογισμού φόρου «επί του μέσου όρου των επενδύσεων πλέον των διαθέσιμων σε τρέχουσες τιμές», χωρίς να ποιείται καμία απολύτως διάκριση περί της προέλευσης και του τρόπου ή χρόνου σχηματισμού των τελευταίων. Αρκεί, δηλαδή, κατά τον κρίσιμο χρόνο φορολόγησης, το αποθεματικό να έχει ήδη καταστεί στοιχείο των διαθεσίμων της εταιρείας (ΑΕΕΑΠ), ως συμβαίνει και εν προκειμένω κατά το διδόμενο ιστορικό, ανεξάρτητα αν ο σχηματισμός του ανάγεται σε χρόνο προγενέστερο της μετατροπής του εταιρικού σκοπού.
Δείτε ολόκληρη την ΔΕΑΦ Β'1008198 ΕΞ 2017
 https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pOFdITFJaVkNod1k/view?usp=sharing

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *