Τετάρτη, 18 Ιανουαρίου 2017

ΔΕΑΦ Β 1006036 ΕΞ 2017-ΑΙΤΗΜΑ ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗΣ ΤΗΑ Α' ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΥΠΟ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Με την Δ.Λ   Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΑΦ Β 1006036 ΕΞ13.1. 2017 της  Aνεξάρτητης  Αρχής   Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ)   με θέμα " Αίτημα επιμήκυνσης της πρώτης διαχειριστικής περιόδου υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικού " διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
 Oι διατάξεις της περ.ια’ της παρ.1 του άρθρου 145 του ν.4261/2014 ως ειδικότερες κατισχύουν των γενικών διατάξεων του Κ.Φ.Ε. (τόσο του προηγούμενου ν.2238/1994 όσο και του νεότερου ν.4172/2013), συνάγεται ότι το πρώτο έτος της ειδικής εκκαθάρισης του εν λόγω πιστωτικού ιδρύματος δύναται να ξεπερνάει τους δώδεκα (12) μήνες. Επομένως, θα πρέπει να υποβληθούν τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος για τα δύο (2) πρώτα έτη της ειδικής εκκαθάρισης (ήτοι, από 8.12.2013 έως 31.12.2014 και από 1.01.2015 έως 31.12.2015), με βάση τις διατάξεις του άρθρου 19 του Κ.Φ.Δ. (ν.4174/2013), με τις προβλεπόμενες από τον νόμο κυρώσεις περί εκπροθέσμου.
Δείτε ολόκληρη την ΔΕΑΦ Β 1006036 ΕΞ 2017
 https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pTm5aV1NQNWhWc0U/view?usp=sharing

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *