Παρασκευή, 18 Νοεμβρίου 2016

ΝΕΑ ΧΑΛΑΡΩΣΗ ΣΤΑ CAPITAL CONTROLS -ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΟΨΕΩΣ Η ΚΑΤΑΘΕΤΙΚΟΥ

Με την  Αριθ. Γ.Δ.Ο.Π. 0001644 ΕΞ 2016 /Χ.Π. 2273 του ΥΠΟΙΚ (που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β΄ 3724/1811.2016) με θέμα "Ρυθμίσεις θεμάτων περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων"επέρχεται περαιτέρω χαλάρωση στα capital controls.
Ειδικότερα,
 Επιτρέπεται σε εταιρείες που έχουν τη μορφή νομικού προσώπου και τηρούν διπλογραφικό λογιστικό σύστημα το άνοιγμα λογαριασμού, όψεως ή καταθετικού, σε πιστωτικό ίδρυμα μέσω της δημιουργίας νέου κωδικού πελάτη (Customer ID), ανεξαρτήτως της ύπαρξης άλλου διαθέσιμου λογαριασμού του οποίου είναι δικαιούχοι.
Δείτε ολόκληρη την Αριθ. Γ.Δ.Ο.Π. 0001644 ΕΞ 2016 /Χ.Π. 2273
https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pa2JsYWJvdVcxcW8/view?usp=sharing

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *