Τρίτη, 29 Νοεμβρίου 2016

Ν.4438/2016-ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2014/17/ΕΕ..ΜΕ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΙΚ

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α' 220/28.11.2016 ο Ν.4438/2016 με θέμα " Εναρμόνιση της νομοθεσίας με την Οδηγία 2014/17/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με τις συμβάσεις πίστωσης για καταναλωτές για ακίνητα που προορίζονται για κατοικία και την τροποποίηση των Οδηγιών 2008/48/ΕΚ και 2013/36/ΕΕ και του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1093/2010, και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών"
Ειδικότερα
Οι φορολογικές διατάξεις αναφέρονται στα άρθρα 59, 60, και 61.
Άρθρο. 59- Τροποποιήσεις Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν.4174/2013). 
Άρθρο 60- Τροποποιήσεις Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013). 
Άρθρο 61- Κίνητρα για μετασχηματισμούς επιχειρήσεων με τον ν. 4172/2013.
Κατεβάσετε τον Ν.4438/2016.
 https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pY1A5S0JUVGlzVjQ/view?usp=sharing

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *