Τετάρτη, 23 Νοεμβρίου 2016

ΣΛΟΤ:Α.Π. 2049/2016-ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ

 Με την  Αριθμ. Πρωτ. 2049 ΕΞ 30.9.2016 του ΣΛΟΤ με θέμα "Τέλη κυκλοφορίας και προσωρινές λογιστικές διαφορές "η απάντηση σε σχετικό ερώτημα είναι. 
   ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
Από λογιστικής απόψεως, η αναγνώριση των εξόδων στην κατάσταση αποτελεσμάτων γίνεται βάσει της αρχής του δουλευμένου. Συνεπώς έξοδα που πληρώνονται στο 2016 αλλά αφορούν το 2017, αναγνωρίζονται ως περιουσιακό στοιχείο «προπληρωμένα έξοδα» και μεταφέρονται στα έξοδα στην κατάσταση αποτελεσμάτων της χρήσεως 2017.
 Αν από φορολογικής απόψεως ισχύει ο ίδιος χειρισμός δεν υπάρχει διαφορά μεταξύ λογιστικής αξίας και φορολογικής βάσης
 Αν από φορολογικής απόψεως το έξοδο αναγνωρίζεται στη χρήση που καταβλήθηκε (2016), υπάρχει προσωρινή διαφορά μεταξύ λογιστικής αξίας και φορολογικής βάσης. ....
 ΣΧΟΛΙΟ του Συντάκτη-Διαχειριστή.
 Σύμφωνα με την Πολ.1113/2015 του ΥΠΟΙΚ.
Oι φόροι - τέλη εκπίπτουν κατά το χρόνο που καταβάλλονται. Εξαίρεση αποτελούν τα τέλη κυκλοφορίας τα οποία προκαταβάλλονται και κατά συνέπεια εκπίπτουν το επόμενο φορολογικό έτος, δηλαδή το έτος που αφορούν, καθώς και τα τέλη διαφήμισης, τα οποία εκπίπτουν κατά το χρόνο που αφορούν.
Δείτε ολόκληρη την  2049/2016 Γνωμ του ΣΛΟΤ.
https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pMFc3SFJ6NjVUc3c/view?usp=sharing

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *