Δευτέρα, 21 Νοεμβρίου 2016

ΔΕΑΦ Β 1167345 ΕΞ 2016-ΕΚΠΙΠΤΕΤΑΙ ΕΦΑΠΑΞ Η ΖΗΜΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΤΟΥ Ε.Δ. (PSI) ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Με την  Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΑΦ Β 1167345 ΕΞ 17.11.2016 της Γ.Γ.Δ.Ε του ΥΠΟΙΚ με θέμα Φορολογική μεταχείριση της χρεωστικής διαφοράς (ζημίας) που προέκυψε σε βάρος προσωπικής εταιρείας από την ανταλλαγή ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου στο πλαίσιο του προγράμματος συμμετοχής στην αναδιάταξη του ελληνικού χρέους' διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
Οι προσωπικές εταιρίες, οι οποίες, σε αντίθεση με τα νομικά πρόσωπα του άρθρου 101 του ν. 2238/1994, δεν έχουν τη δυνατότητα με βάση τις προαναφερθείσες διατάξεις να εκπέσουν τη χρεωστική διαφορά (ζημία) που προέκυψε από την ανταλλαγή ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου στο πλαίσιο του προγράμματος συμμετοχής στην αναδιάταξη του ελληνικού χρέους ισόποσα σε βάθος τριακονταετίας, διατηρούν το δικαίωμα εφάπαξ έκπτωσης του ποσού αυτού από τα ακαθάριστα έσοδά τους στη χρήση μέσα στην οποία πραγματοποιήθηκε η ανταλλαγή των εν λόγω τίτλων με βάση τις διατάξεις της περ. η' της παρ. 1 του άρθρου 31 του ν.2238/1994.
Δείτε ολόκληρη την  ΔΕΑΦ Β 1167345 ΕΞ 2016.
 https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pOWtlTnJWUG1fZUU/view?usp=sharing

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *