Τρίτη, 15 Μαρτίου 2016

ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Κ.Φ.Ε ΓΙΑ ΝΑ ΑΡΧΙΣΕΙ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ


Κατατέθηκε σήμερα στην Βουλή η τροπολογία 283/64-15.3.2016 του ΥΠΟΙΚ  με τις διατάξεις του Κ.Φ.Ε. για να αρχίσει η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων.
 Ειδικότερα,
Με τις διατάξεις της υπόψη τροπολογίας συμπληρώνονται και αντικαθίστανται διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Κ.Φ.Ε. , ν. 4172/2013) ως προς τα εξής: 
1. Προβλέπεται διαφορετική προθεσμία υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος για τα φυσικά πρόσωπα που συμμετέχουν σε νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που τηρούν απλογραφικά βιβλία. 
2.  Στα πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης παρέχεται η δυνατότητα υποβολής κοινής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος και (στην περίπτωση αυτή) ίδιας φορολογικής αντιμετώπισης με τους έγγαμους (κοινή κάλυψη τεκμηρίων και μεταφορά φορολογικών εκπτώσεων).

3. Παρατείνεται και για το φορολογικό έτος 2015 (ίσχυε για το 2014) η διάταξη της παρ. 35 του   άρθρου 72 του Κ.Φ.Ε. που προβλέπει ότι, όταν το πραγματικό εισόδημα, εξαιρουμένου του εισοδήματος από κεφάλαιο και από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου, δεν υπερβαίνει το ποσό των έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ και το τεκμαρτό εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό τοον εννέα χιλιάδων πεντακοσίων (9.500) ευρώ (και εφόσον οι εν λόγω φορολογούμενοι δεν ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα για την οποία απαιτείται η υποβολή δήλωσης εναρξης εργασιών ή ατομική αγροτική δραστηριότητα), το εισόδημα αυτό και η προστιθέμενη διαφορά τεκμηρίων φορολογούνται με την κλίμακα των μισθωτών - συνταξιούχων (φορολογικός συντελεστής 22%, αντί 26%, και μείωση φόρου έως 2.100 ευρώ). Ο ανωτέρω τρόπος φορολόγησης εφαρμόζεται και εάν το πραγματικό εισόδημα υπερβαίνει το ποσό των έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ, αλλά το υπερβάλλον ποσό φορολογείται με την κλίμακα για εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα.
Δείτε ολόκληρη την τροπολογία.
 https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pbm1ydnRCa0M1TjQ/view?usp=sharing

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *