Πέμπτη, 10 Μαρτίου 2016

ΓΝΩΜ. 79/2014-ΣΥΜΒΑΣΗ ΧΡΗΣΙΔΑΝΕΙΟΥ-ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ-ΕΚΠΤΩΣΗ ΦΠΑ-ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ

Αναρτήθηκε στο site του Ν.Σ.Κ. η Γνωμ. 79/2014 
 Ειδικότερα,
 Κινητά πράγματα (ψυγεία, δεξαμενές, τερματικός εξοπλισμός κ.λπ.), τα οποία αγοράζονται από τον χρήστη και ανήκουν στην κυριότητά του ως πάγια στοιχεία της επιχείρησής του και στη συνέχεια παραχωρούνται χωρίς αντάλλαγμα στον χρησάμενο, δυνάμει συμβάσεως χρησιδανείου (810 ΑΚ), προκειμένου να τα χρησιμοποιεί για την αποθήκευση, συντήρηση και μεταπώληση των προϊόντων παραγωγής του χρήστη ή για τη χρήση των υπηρεσιών του τελευταίου, κατά περίπτωση, και με την υποχρέωση να τα αποδώσει μετά τη λήξη της συμβάσεως, υπόκεινται σε τέλος χαρτοσήμου. Η συγκεκριμένη παραχώρηση της χρήσεως συνιστά μία εκ των περισσοτέρων πράξεων που εντάσσονται στο πλαίσιο της φορολογητέας δραστηριότητας της επιχείρησης, εξ απόψεως δι’ εφαρμογής των περί ΦΠΑ διατάξεων δεν εκλαμβάνεται ως μεμονωμένη πράξη, αλλ’ ως ενιαία, μετά των άλλων πράξεων, ανάπτυξη της οικονομικής δραστηριότητας της επιχείρησης και ως εκ τούτου, όπως ήδη έγινε δεκτό με την υπ’ αριθμ. 269/1995 γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ., ο κατά τις κείμενες περί ΦΠΑ διατάξεις αναλογών, επί των δαπανών αποκτήσεως των εν λόγω αγαθών, ΦΠΑ είναι εκπεστέος ή επιστρεπτέος, κατά περίπτωση. (ομοφ.)
Δείτε την  Γνωμ. 79/2014 του Ν.Σ.Κ
 https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pcXAyM3M1ZkJVVjA/view?usp=sharing

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *