Παρασκευή, 11 Μαρτίου 2016

ΓΝΩΜ. 28/2015 ΤΟΥ Ν.Σ.Κ.-ΕΚΠΤΩΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟΔΑ ΟΤΑΝ Η ΕΙΚΟΝΙΚΟΤΗΤΑ ΕΝΤΟΠΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΟΝ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΓΕΝΟΜΕΝΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ

 Αναρτήθηκε στο site του Ν.Σ.Κ  η Γνωμ.28/2015   με θέμα ".Έκπτωση δαπάνης από τα ακαθάριστα έσοδα επιχείρησης, όταν η εικονικότητα εντοπίζεται μόνο στον διαφορετικό χαρακτηρισμό της γενόμενης συναλλαγής στο εκδοθέν τιμολόγιο – Εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 31 του ν. 2238/1994 και 22 του ν. 4172/2013"
Ειδικότερα,
 Η σχετική δαπάνη δεν δύναται να είναι εκπεστέα από τα ακαθάριστα έσοδα του λήπτη, αφενός μεν διότι δεν νοείται καλή πίστη στο πρόσωπο αυτού, όταν λαμβάνει φορολογικό στοιχείο, αφετέρου δε διότι η, αντί άλλης, εμφανιζόμενη στο φορολογικό στοιχείο συναλλαγή δεν είναι πραγματική, άρα είναι εικονική, με αυτονόητη συνέπεια και η σχετική προς αυτή δαπάνη να μην πληροί τις νόμιμες προϋποθέσεις προς την έκπτωση αυτή. (ομοφ.)
 Δείτε την Γνωμ.28/2015.
 https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pSzdzWUNkQnRhVVE/view?usp=sharing

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *