Δευτέρα, 21 Μαρτίου 2016

ΠΟΛ.1034/2016-ΟΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΤΗΣΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

Mε την Πολ.1034/31.12.2015 του Ααναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών( που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 730/18.3.2016  τεύχος Β')  με θέμα " Τροποποίηση των διατάξεων της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1159/2011 (ΦΕΚ 1657/Β'), σχετικά με το Ετήσιο Πιστοποιητικό που εκδίδεται από Νόμιμους Ελεγκτές και ελεγκτικά γραφεία εγγεγραμμένα στο δημόσιο Μητρώο του N.3693/2008 (ΦΕΚ 174/Α')" ορίζεται ότι.
Ειδικότερα,
 1) Μετονομάζεται σε "Ετήσιο  Πιστοποιητικό  και Πρόγραμμα Ελέγχου" (από Πιστοποιητικό φορολογικού ελέγχου και πρόγραμμα ελέγχου)
2) Το Ετήσιο Πιστοποιητικό  αφορά και τα υποκαταστήματα των αλλοδαπών επιχειρήσεων 
3) Ο τίτλος του άρθρου 5 μετονομάζεται σε «Έλεγχος από τη Φορολογική Διοίκηση».( από Δειγματοληπτικός έλεγχος από τη φορολογική αρχή) 
4) Καταργείται  το δείγμα  τουλάχιστον της τάξης του 9% για έλεγχο. 
 Από τις επιχειρήσεις που έχουν ελεγχθεί από Νόμιμους Ελεγκτές και ελεγκτικά γραφεία για την εφαρμογή των φορολογικών διατάξεων, με εξαίρεση εκείνες για τις οποίες έχει υποβληθεί Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης με αρνητικό συμπέρασμα ή με αδυναμία έκφρασης συμπεράσματος, για τις οποίες διενεργείται υποχρεωτικά έλεγχος, επιλέγονται για έλεγχο υποθέσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του N. 4174/2013, όπως ισχύει».
Άρθρο 26 του Ν.4174/2013,
1, Οι υποθέσεις που ελέγχονται κατά προτεραιότητα, επιλέγονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων με βάση κριτήρια ανάλυσης κινδύνου ή, εξαιρετικά, με βάση άλλα κριτήρια, τα οποία καθορίζονται από τον Γενικό Γραμματέα και δεν δημοσιοποιούνται.
2. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, η οποία εκδίδεται έως το τέλος κάθε έτους, η οποία δύναται να τροποποιηθεί οποτεδήποτε, καθορίζεται ο αριθμός των μερικών ή και πλήρων ελέγχων που θα διενεργούνται εντός του επόμενου έτους...
 5) Καταργείται και τυπικά το 18μηνο μετά την παρέλευση του οποίου δεν ενεργούνταν έλεγχοι, αφού καταργούνται οι §§ 2 και 3 του άρθρου 5 της Πολ.1159/2011.
Σημειώνεται με την §10 της ΔΕΛ Α 1069048 ΕΞ 2.5.2014 της Δ/νσης Ελέγχων είχε ουσιαστικά  καταργηθεί.
6) Όλοι οι έλεγχοι   πραγματοποιούνται εντός του χρόνου που ισχύει το δικαίωμα της Φορολογικής Διοίκησης για έκδοση πράξεων προσδιορισμού φόρου.  ........
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1034/2016.
https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pdXp4bXh5WklPNVE/view?usp=sharing

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *