Τετάρτη, 2 Μαρτίου 2016

ΠΟΛ.1029/2016- ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΓΝΩΜ. 121/2015 ΤΟΥ Ν.Σ.Κ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟ ΠΟΣΩΝ ΑΠΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ Ε.Φ.Κ. ΜΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ

Με  την  Πολ. 1029/29.2.2016 της  Γ.Γ.Δ.Ε  του  ΥΠΟΙΚ  με θέμα "  Κοινοποίηση της με αριθμό 121/2015 Γνωμοδότησης του Α' Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, αναφορικά με τον συμψηφισμό ποσών από επιστροφή Ε.Φ.Κ. με ασφαλιστικές οφειλές και με οφειλές προς τη Φορολογική Διοίκηση" ορίζεται ότι.
Ειδικότερα
 Σας κοινοποιούμε την με αριθμό 121/2015 Γνωμοδότηση του Α' Τμήματος του Ν.Σ.Κ., η οποία έγινε αποδεκτή από τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, (πλην της περίπτωσης Γ3 ως προς το δυνητικό χαρακτήρα του συμψηφισμού). Με την ως άνω γνωμοδότηση έγιναν δεκτά τα ακόλουθα: Α) Κατά τη διαδικασία επιστροφής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) στους δικαιούχους της παρ. 5 του άρθρου 78 του Τελωνειακού Κώδικα τυγχάνουν εφαρμογής, μεταξύ άλλων, οι διατάξεις περί αποδεικτικού ενημερότητας και συμψηφισμού [άρθ. 12, άρθ. 42 παρ. 1, άρθ. 48 παρ. 2 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Κ.Φ.Δ.- ν.4174/2013, ΦΕΚ Α'170) και άρθ. 83 του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.- ν.δ.356/1974, ΦΕΚ Α'90), όπως ισχύουν, αντίστοιχα].
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1029/2016.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *