Δευτέρα, 15 Φεβρουαρίου 2016

ΔΕΕΦ Α 1022327 ΕΞ 2016 -ΕΠΙΒΟΛΗ Η ΜΗ ΦΠΑ ΣΤΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

Mε την Δ.Λ  Αρ. Πρωτ: ΔΕΕΦ Α 1022327 ΕΞ 10.2. 2016 της Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠΟΙΚ με θέμα "Εφαρμογή διατάξεων ΦΠΑ στη χρηματοδότηση που λαμβάνει το ……… …… στο πλαίσιο Προγραμματικής Σύμβασης" διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
Από τις Προγραμματικές Συμβάσεις, που επισυνάπτονται στα έγγραφά σας, προκύπτει ότι η χρηματοδότηση που λαμβάνει το …… …….. δεν αποτελεί οικονομική ενίσχυση, αλλά αποτελεί την αντιπαροχή έναντι παροχής υπηρεσιών για την προαγωγή της …….. και ……… ζωής της ……. Στο πλαίσιο αυτό και δεδομένου ότι το ……… …. αποτελεί ανώνυμη εταιρεία ΟΤΑ και ως τέτοια μη εμπίπτουσα στην απαλλακτική διάταξη της περίπτωσης ιστ΄ της παρ. 1 του άρθρου 22 του Κώδικα ΦΠΑ, ορθά προβλέπεται ΦΠΑ στη χρηματοδότηση που καταβάλλεται στο ……... από τους αντισυμβαλλόμενους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης.
Δείτε ολόκληρη την   ΔΕΕΦ Α 1022327 ΕΞ  2016
 https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pcUJ2MHBPWlVPWDQ/view?usp=sharing

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *