Τετάρτη, 9 Δεκεμβρίου 2015

ΣΛΟΤ: Α.Π. 2440/2015"- ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015"

Με την  Αριθμ. Πρωτ.:2440 ΕΞ 7.12.2015 του ΣΛΟΤ με θέμα " ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015" η απάντηση σε σχετικό ερώτημα είναι.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Με βάση την παράγραφο 8 του άρθρου 16, του νόμου 4308/2014, οι πολύ μικρές οντότητες της παρ. 2(γ) του άρθρου 1 του νόμου δύνανται, εναλλακτικά της παραγράφου 7, να καταρτίζουν μόνο την Κατάσταση Αποτελεσμάτων του υποδείγματος Β.6 του νόμου, εφόσον δεν προβλέπεται διαφορετικά από άλλη νομοθεσία. Επίσης από τα υποδείγματα των χρηματοοικονομικών καταστάσεων του παραρτήματος Β (υπόδειγμα Β6) και την παράγραφο 1β του άρθρου 17 του νόμου, προβλέπεται η παρουσίαση συγκριτικών στοιχείων για μια τουλάχιστον περίοδο (την προηγούμενη).
 Λαμβανομένων υπόψη όμως:
 (α) ότι το προηγούμενο λογιστικό πλαίσιο δεν προέβλεπε την σύνταξη της εν λόγω κατάστασης
 (β) του κόστους σύνταξης αυτής λόγω του (α) ανωτέρω
 (γ) του σχετικά μικρού ενδιαφέροντος για χρηματοοικονομική πληροφόρηση για τις εν λόγω οντότητες και της συνακόλουθης περιορισμένης συνάφειας της έννοιας της εύλογης παρουσίασης (άρθρο 30, παρ. 1, περ. ε),
 η άποψη του ΣΛΟΤ είναι ότι κατά την πρώτη περίοδο εφαρμογής του νόμου (έτος 2015), παρέλκει η σύνταξη της συγκριτικής χρηματοοικονομικής κατάστασης για την προηγούμενη περίοδο (2014). 
Δείτε ολόκληρη την Α.Π. 2440/2015.
 https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pZ2cxVEhiNnNrS3c/view?usp=sharing

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *