Τετάρτη, 30 Δεκεμβρίου 2015

ΔΕΑΦΒ 1166163 ΕΞ 2015-ΤΑ BONUS EKΠΙΠΤΟΥΝ ΣΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ

 Με την Δ.Λ - ΔΕΑΦΒ 1166163 ΕΞ 24.12.2015 της Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠΟΙΚ με θέμα " Χρόνος έκπτωσης δαπανών των οποίων τα δικαιολογητικά εκδίδονται ή λαμβάνονται έως την ημερομηνία κλεισίματος του ισολογισμού και αφορούν την κλειόμενη χρήση" διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
Κατόπιν όλων όσων αναφέρθηκαν πιο πάνω και δεδομένου ότι όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά έχουν εκδοθεί εντός της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος συνάγεται, ότι οι δαπάνες έκτακτης αμοιβής (bonus) εκπίπτουν το φορολογικό έτος που αφορούν, ήτοι το φορολογικό έτος 1/7/2014 - 30/6/2015.  
Τα ανωτέρω ισχύουν και για τα φορολογικά έτη με έναρξη από 01.01.2015 και μετά, καθόσον και με τις διατάξεις του ν.4308/2014 (ΕΛΠ) (παρ.3 άρθρου 6) προβλέπονται αντίστοιχες προθεσμίες κλεισίματος ισολογισμού. 
Τέλος, σημειώνεται ότι η καταβολή ασφαλιστικών εισφορών δεν αποτελεί με βάση τις διατάξεις του νέου ΚΦΕ προϋπόθεση για την έκπτωση δαπανών μισθοδοσίας, όπως ίσχυε με τις προγενέστερες διατάξεις του ΚΦΕ (ν.2238/1994).
 Δείτε ολόκληρη την Δ.Λ.ΔΕΑΦΒ 1166163 ΕΞ2015.
https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pbkpNcEM4MW9fUm8/view?usp=sharing 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *