Τετάρτη, 23 Δεκεμβρίου 2015

ΔΕΕΦ Α 1164884 ΕΞ 2015-ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΦΠΑ ΠΟΥ ΑΝΑΛΟΓΕΙ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΔΙΚΑΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ

Με την Δ.Λ. Αρ. Πρωτ: ΔΕΕΦ Α 1164884 ΕΞ 17.12.2015 της Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠΟΙΚ με θέμα " Καταβολή του Φ.Π.Α. που αναλογεί στις υπηρεσίες δικηγόρου κατά την επιδίκαση δικαστικών εξόδων και δαπανών" διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
Τα δικαστικά έξοδα καταβάλλονται από το διάδικο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε η απόφαση με σκοπό την κάλυψη της θετικής ζημίας του έτερου διαδίκου (προσφεύγοντες). Το ποσό αυτό επομένως συνιστά αποζημίωση των προσφευγόντων, η οποία εξ' αντιδιαστολής με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 του Κώδικα Φ.Π.Α. είναι εκτός πεδίου εφαρμογής Φ.Π.Α
Δείτε ολόκληρη την Δ.Λ ΔΕΕΦ Α 1164884 ΕΞ 2015.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *