Δευτέρα, 21 Δεκεμβρίου 2015

ΔΕΑΦ Α 1160573 ΕΞ 2015 -ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ(ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ) ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Με  την Α.Π :ΔΕΑΦ Α 1160573 ΕΞ 14.12.2015  της  Γ.Γ.Δ.Ε  του  ΥΠΟΙΚ με θέμα " Χρόνος απόκτησης των κερδών( μερισμάτων) των προσωπικών, κ.λ.π. εταιρειών που τηρούν διπλογραφικά  βιβλία. "διευκρινίζονται  τα  ακόλουθα.
Ειδικότερα 
Χρόνος απόκτησης του εισοδήματος από τα διανεμόμενα κέρδη του φορολογικού έτους 2014 ομόρρυθμης και ετερόρρυθμης εταιρείας, κοινωνίας αστικού δικαίου που ασκεί επιχείρηση ή επάγγελμα, αστικής κερδοσκοπικής εταιρείας, συμμετοχικής ή αφανούς εταιρείας, καθώς και κοινοπραξίας που τηρεί διπλογραφικά βιβλία θεωρείται η τελευταία ημέρα του επόμενου μήνα από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της εμπρόθεσμης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, ήτοι η 30ή Σεπτεμβρίου 2015, και συνεπώς πρέπει να περιληφθούν στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους 2015. ...
Δείτε ολόκληρη την  ΔΕΑΦ Α 1160573 ΕΞ 2015 
https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pei0zeHhWN2x6cEk/view?usp=sharing

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *