Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου 2015

ΔΕΦΚΦ Δ 5020798ΕΞ2015 -ΕΠΑΝΑΚΑΘΟΡΙΖΕΤΑΙ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΠΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΓΑΘΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΝΑ ΕΞΑΧΘΟΥΝ

Mε την Αρ.Πρωτ.: ΔΕΦΚΦ Δ 5020798ΕΞ 5.10.2015 της Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠΟΙΚ με θέμα " Οδηγίες για την εφαρμογή της αριθμ. ΠΟΛ 1194/2015 (ΦΕΚ 1968/Β) Απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε" διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
Με την ανωτέρω (β) σχετική Απόφαση Γ.Γ.Δ.Ε., επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις σε σχέση με την μέχρι πρότινος ισχύουσα (γ) σχετική Α.Υ.Ο., οι οποίες συνοπτικά είναι·
α. η αύξηση του χρονικού περιθωρίου εξαγωγής ή ενδοκοινοτικής παράδοσης των εισαγομένων αγαθών
 β. η θέσπιση νέας διαδικασίας για την οριστικοποίηση της απαλλαγής από το Φ.Π.Α. με την τήρηση των προβλεπόμενων δικαιολογητικών, στην έδρα της επιχείρησης και
 γ. ο ορισμός του τελωνείου στη χωρική αρμοδιότητα του οποίου, έχει την έδρα της η εισαγωγική επιχείρηση, ως Τελωνείο Ελέγχου. ..........
Δείτε ολόκληρη την ΔΕΦΚΦ Δ 5020798ΕΞ2015  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *