Πέμπτη, 22 Οκτωβρίου 2015

ΠΟΛ.1232/2015-ΕΚΠΙΠΤΕΙ Ο Φ.Ε-Ν.Π ΓΙΑ ΤΑ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΜΕΝΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΕΑΝ ΤΟ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Η Σ.Α.Δ.Φ.

Με  την Πολ.1232/21.10.2015  της  Γ.Γ.Δ.Ε  του  ΥΠΟΙΚ με θέμα " Φορολογική μεταχείριση εισπραττόμενων μερισμάτων ημεδαπής μητρικής εταιρείας από αλλοδαπή θυγατρική της με έδρα σε τρίτη χώρα με την οποία υφίσταται Σ.Α.Δ.Φ." διευκρινίζονται  τα  ακόλουθα.
Ειδικότερα
Στις περιπτώσεις που τα εισπραττόμενα μερίσματα αποκτώνται από αλλοδαπή θυγατρική εταιρεία με έδρα σε τρίτη χώρα με την οποία υφίσταται Σύμβαση Αποφυγής Διπλής Φορολογίας (Σ.Α.Δ.Φ.), τα αναφερόμενα στην ΠΟΛ.1039/26.1.2015 εγκύκλιό μας αναφορικά με τη μη έκπτωση του φόρου που καταβλήθηκε ως φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων, τελούν υπό την επιφύλαξη των αναφερομένων στη σχετική Σ.Α.Δ.Φ, οι οποίες υπερισχύουν.
 Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση που με βάση τη σχετική Σ.Α.Δ.Φ επιτρέπεται η έκπτωση του ποσού του φόρου που καταβλήθηκε ως φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων, θα συμπληρώνεται από το ημεδαπό νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, ο αντίστοιχος πίνακας 3Α1β του εντύπου Ν «Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Νομικών Προσώπων και Νομικών Οντοτήτων». 
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1232/2015.
https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pNU5jSm9GNkd3NFk/view?usp=sharing

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *