Πέμπτη, 22 Οκτωβρίου 2015

ΠΟΛ.1231/2015-ΣΕ ΕΞΗ ΜΗΝΕΣ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΔΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ Η.Σ.Ι.Μ Η ΔΗΛΩΣΗ Φ.Ε ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Με  την  Πολ.1231/21.10.2015 της  Γ.Γ.Δ.Ε  του  ΥΠΟΙΚ με θέμα "Διευκρινίσεις ως προς την προθεσμία υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων που μετασχηματίζονται με βάση τις διατάξεις του ν.2166/1993, μετά την έναρξη ισχύος του ν. 4172/2013"  διευκρινίζονται  τα  ακόλουθα.
Ειδικότερα
Σε περίπτωση μετασχηματισμού επιχειρήσεων με τις ευεργετικές διατάξεις του ν.2166/1993 δεν λαμβάνει χώρα εκκαθάριση ή διάλυση των μετασχηματιζόμενων επιχειρήσεων, συνάγεται ότι για τα φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1.1.2014, ήτοι μετά την έναρξη ισχύος του ν. 4172/2013, η δήλωση φορολογίας εισοδήματος των μετατρεπόμενων ή συγχωνευόμενων νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων για το χρονικό διάστημα μέχρι το χρόνο σύνταξης του ισολογισμού μετασχηματισμού υποβάλλεται χειρόγραφα στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. μέχρι και την τελευταία ημέρα του έκτου μήνα από την ημερομηνία σύνταξης του ισολογισμού μετασχηματισμού και όχι μέσα σε ένα (1) μήνα που ισχύει σε περίπτωση διάλυσης ή λήξης της εκκαθάρισης των νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων, καθώς στις περιπτώσεις αυτές ως τέλος του φορολογικού έτους λαμβάνεται η ημερομηνία σύνταξης του ισολογισμού μετασχηματισμού.
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1231/2015.
https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pcEpObVdYMlEzS0k/view?usp=sharing

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *