Τετάρτη, 14 Οκτωβρίου 2015

ΠΟΛ.1219/2015-ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΥΤΟΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΧΡΗΣ. 2012, 2013

Με  την Πολ.1219/2.10.2015  της  Γ.Γ.Δ.Ε  του  ΥΠΟΙΚ(που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2205/13.10.2015 τεύχος Β') με θέμα " Επιλογή προς έλεγχο δηλώσεων που υποβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 13 έως 17 του Ν. 3296/2004 και έλεγχος αυτών" διευκρινίζονται  τα  ακόλουθα.
Ειδικότερα
 Από τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος οικονομικών ετών 2013 και 2014, που έχουν υποβληθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 13−17 του Ν. 3296/2004 ελέγχονται ως προς τα εισοδήματα που έχουν δηλωθεί κατά τις διατάξεις αυτές οι δηλώσεις επιτηδευματιών σε ποσοστό 0,5% με βάση κατάταξη που θα προκύψει από μοριοδότηση κριτηρίων ανάλυσης κινδύνου, όπως αυτά καθορίσθηκαν στο παράρτημα που υπέβαλε η Διεύθυνση Επιχειρησιακού Σχεδιασμού, με το με αρ. πρωτ. ΔΕΣ16/31−5−2013 διαβιβαστικό έγγραφο στο Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων και εγκρίθηκαν. Στις 15−7−2015 επικαιροποιήθηκαν τα κριτήρια από τη Γενική Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων σύμφωνα με το από 2−7−2015 υποβληθέν διαβιβαστικό του παραρτήματος αυτών. ......
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1219/2015.
https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pNDE1WUwyV0hNS0k/view?usp=sharing

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *