Παρασκευή, 16 Οκτωβρίου 2015

ΠΟΛ.1218/2015-Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΚΛΠ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΣΕ ΑΓΩΝΕΣ ΕΠΑΓ. ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Με  την  Πολ 1218/2.10.2015  της  Γ.Γ.Δ.Ε  του  ΥΠΟΙΚ( που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ2230/15.10.2015 τεύχος Β') με θέμα " Εφαρμογή Ηλεκτρονικού Συστήματος για την έκδοση, διάθεση και έλεγχο της διακίνησης των ονομαστικών/αριθμημένων εισιτηρίων σε αγώνες του επαγγελματικού αθλητισμού " ορίζεται ότι.
Ειδικότερα
                     αποφασίζουμε
 1. Οι οντότητες, για τα ονομαστικά/αριθμημένα εισιτήρια αγώνων επαγγελματικού αθλητισμού, που εμπίπτουν στις διατάξεις περί έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα με την υπ’ αριθμ. ΥΠΟΠΑΙΘ/ΓΔΥΑ/ΔΤΥ/ΤΜΑΕ/229157/12877/1280/236/20.8.2015 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1801Β΄/20−8−2015), εξαιρούνται από την υποχρέωση χρήσης Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (Φ.Η.Μ.) για την έκδοση αυτών.
 2. Τα κατά τα ανωτέρω εκδιδόμενα ηλεκτρονικά εισιτήρια διαφυλάσσονται από τους υπόχρεους για όσο χρόνο ορίζεται από τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 13 του Ν. 4174/2013 (Κ.Φ.Δ.).                   
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
                                         Αθήνα, 2 Οκτωβρίου 2015
                                  Η Γενική Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων 
                                               ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΑΒΒΑΪΔΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *