Παρασκευή, 16 Οκτωβρίου 2015

ΠΟΛ.1206/2015- Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΜΕΧΡΙ 30/10/2015 ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Με  την  Πολ.1206/15.9.2015 της  Γ.Γ.Δ.Ε  του  ΥΠΟΙΚ(που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2215/15.10.2015 τέύχος Β΄') με θέμα "  Τροποποίηση της απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ. 1022/7.1.2014 (ΦΕΚ 179 Β΄) «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών», όπως ισχύει"  διευκρινίζονται  τα  ακόλουθα.
Ειδικότερα
                           αποφασίζουμε
 Με την παρούσα τροποποιούμε την απόφαση Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ.1022/7.1.2014 (ΦΕΚ 179 Β΄) «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών», όπως ισχύει μετά την τροποποίησή της από τις αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ.1072/7.3.2014 (ΦΕΚ 691 Β΄), ΠΟΛ.1149/16.5.2014 (ΦΕΚ 1299 Β΄), ΠΟΛ.1176/14.7.2014 (ΦΕΚ 1909 Β΄), ΠΟΛ.1201/4.9.2014 (ΦΕΚ 2533 Β΄), ΠΟΛ.1207/18.9.2014 (ΦΕΚ 2604 Β΄), ΠΟΛ.1017/15.1.2015 (ΦΕΚ 222 Β΄), ΠΟΛ.1053/ 27.2.2015 (ΦΕΚ 376 Β΄) και ΠΟΛ.1092/17.4.2015 (ΦΕΚ 780Β΄/4.5.2015), ως ακολούθως: 
Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 4 αντικαθίσταται ως εξής:
 «Ειδικά για το ημερολογιακό έτος 2014, οι καταστάσεις όλων των ανωτέρω περιπτώσεων α΄, β΄, γ΄ και δ΄ υποβάλλονται μέχρι και 30/10/2015».
 Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
                                             Αθήνα, 15 Σεπτεμβρίου 2015
                                     Η Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων 
                                             ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΑΒΒΑΪΔΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *