Πέμπτη, 29 Οκτωβρίου 2015

ΔΕΕΦ Α 1139606 ΕΞ 2015 -ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΤΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ Φ.Π.Α

 Με την Δ.Λ.Πρωτ. Εισ. : ΔΕΕΦ 1116235 ΕΙ 27.10.2015 της Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠΟΙΚ  με θέμα "Απάντηση της Υπηρεσίας μας σε ερώτημά σας, αναφορικά με το δικαίωμα απαλλαγής των ευκαιριακών εκδηλώσεων από το Φ.Π.Α." διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
Επισημαίνεται ότι τόσο από τη διάταξη του άρθρου 22.1.ιη' του Κώδικα ΦΠΑ, σύμφωνα με την οποία απαλλάσσεται από το ΦΠΑ η παροχή υπηρεσιών και η παράδοση αγαθών από πρόσωπα, μεταξύ άλλων, με πολιτιστικούς σκοπούς, με την ευκαιρία εκδηλώσεων που οργανώνονται από αυτά για την οικονομική τους ενίσχυση, όσο και από την ΑΥΟ Π.6786/640/07.10.1986, προκύπτει ότι: α. Η εν λόγω απαλλαγή των ευκαιριακών εκδηλώσεων δεν αφορά μόνο σε πρόσωπα με αποκλειστικά απαλλασσόμενη δραστηριότητα. Η παράλληλη άσκηση φορολογητέας δραστηριότητας δεν αποκλείει ένα πρόσωπο από την απαλλαγή της περίπτωσης ιη', υπό τον όρο όμως ότι η αιτούμενη απαλλαγή δεν αφορά στη συγκεκριμένη δραστηριότητα για την οποία το πρόσωπο αυτό έχει υπαχθεί στο ΦΠΑ. ..........
Δείτε ολόκληρη την  ΔΕΕΦ Α 1139606 ΕΞ 2015
 https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pdVJ2akpRS2VWQ0E/view?usp=sharing

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *