Παρασκευή, 23 Οκτωβρίου 2015

ΔΕΑΦ Β 1137822 ΕΞ2015-ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙ. Σ.Π.Ε.

Με την Αριθ. Πρωτ. ΔΕΑΦ Β 1137822 ΕΞ2015 της  Γ.Γ.Δ.Ε.  του ΥΠΟΙΚ  με θέμα "Φορολογική μεταχείριση των Κοινωνικών Συνεταιρισμών Περιορισμένης Ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε.) μετά την έναρξη ισχύος του ν. 4172/2013."  διευκρινίζονται  ότι.
Ειδικότερα,
Μετά την έναρξη ισχύος του ν. 4172/2013 και ελλείψει άλλης αντίθετης διάταξης, οι Κοι.Σ.Π.Ε. αποτελούν υποκείμενο φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων της περ. δ' του άρθρου 45 του ν. 4172/2013, εφαρμοζομένων, ως προς τα εισοδήματα που αποκτούν, των διατάξεων των άρθρων 62 και 64 του ν.4172/2013 σχετικά με την παρακράτηση φόρου και όσων ειδικότερα έχουν διευκρινιστεί με τις ΠΟΛ.1120/25.4.2015 [Σημ.: ΠΟΛ.1120/25.4.2014] και ΠΟΛ.1042/26.1.2015 εγκυκλίους μας.
Δείτε ολόκληρη την Α.Π  ΔΕΑΦ Β 1137822 ΕΞ2015.
 https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pTF9raDloUW1hZFk/view?usp=sharing

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *