Πέμπτη, 22 Οκτωβρίου 2015

ΔΕΑΦΒ 1137110 ΕΞ2015 -ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΦΑΛΩΝ ΑΠΙΤΗΣΕΩΝ

Με  την  Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΑΦΒ 1137110 ΕΞ 21.10.2015 της  Γ.Γ.Δ.Ε  του  ΥΠΟΙΚ με θέμα " Πρόσθετες διευκρινίσεις επί της ΠΟΛ.1056/2015 εγκυκλίου μας, σχετικά με τον φορολογικό χειρισμό του υπόλοιπου του λογαριασμού «Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις» που σχηματίσθηκε με βάση τις προϊσχύσασες διατάξεις του ν. 2238/1994" διευκρινίζονται  τα  ακόλουθα.
Ειδικότερα
 Oτι σε περίπτωση που μία επιχείρηση κλείνει ισολογισμό με ημερομηνία διαφορετική εκείνης της 31ης Δεκεμβρίου, το υπόλοιπο του λογαριασμού «Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις» που σχηματίσθηκε με βάση τις προϊσχύσασες διατάξεις του ν.2238/1994, όπως αυτό εμφανίζεται στα βιβλία της επιχείρησης την τελευταία διαχειριστική περίοδο για την οποία ίσχυε ο ν.2238/1994 (έναρξη έως και εντός του 2013), θα μεταφερθεί αυτούσιο στα φορολογητέα έσοδα του φορολογικού έτους που ακολουθεί την πενταετία μειωμένο κατά τις τυχόν διαγραφές επισφαλών απαιτήσεων που έλαβαν χώρα έως και το προηγούμενο φορολογικό έτος.
Δείτε ολόκληρη την ΔΕΑΦΒ 1137110 ΕΞ2015
 https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pTy14Rm1UTWxFWFk/view?usp=sharing

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *