Πέμπτη, 15 Οκτωβρίου 2015

ΔΕΕΦ Α 1133188 ΕΞ 2015 -ΦΠΑ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΠΟ Φ.Π-ΑΤΟΜ. ΕΠΙΧ. ΠΡΟΣ Κ.Ε.Κ

Με την Δ.Λ. Αρ. Πρωτ: ΔΕΕΦ Α 1133188 ΕΞ 13.10.2015 της  Γ.Γ.Δ.Ε. του  ΥΠΟΙΚ με θέμα " ΦΠΑ σε υπηρεσίες επίβλεψης πρακτικής από φυσικό πρόσωπο – ατομική επιχείρηση προς Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) "διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
- Στην περίπτωση που φυσικό πρόσωπο – ατομική επιχείρηση συμβάλλεται με ΚΕΚ προκειμένου να παρέχει σε αυτό υπηρεσίες, δεν επιβάλλει ΦΠΑ επί αυτών, εφόσον από τα πραγματικά περιστατικά προκύπτει ότι οι υπηρεσίες του συνίστανται στην παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης, ως εισηγητής στη χρήση εργοστασιακών μηχανημάτων στα πλαίσια της υποχρεωτικής πρακτικής άσκησης των εκπαιδευόμενων, βάσει του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Κώδικα Φ.Π.Α. και της εγκυκλίου 10/1987.
 - Αντίθετα, η ενδεχόμενη ανάληψη, επί αντιπαροχή, της υποχρέωσης από νομικό πρόσωπο ή/και φυσικό πρόσωπο- ατομική επιχείρηση, που ταυτόχρονα είναι και Πρόεδρος ή Διευθύνων Σύμβουλος του νομικού προσώπου, για αποδοχή της διεξαγωγής πρακτικής άσκησης των καταρτιζομένων στο χώρο της επιχείρησης, αποτελεί φορολογητέα παροχή υπηρεσίας, βάσει του άρθρου 8 παρ. 1 περ. β του Κώδικα Φ.Π.Α. .................
Δείτε ολόκληρη την Δ.Λ. ΔΕΕΦ Α 1133188 ΕΞ 2015

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *