Τετάρτη, 14 Οκτωβρίου 2015

ΔΕΛ Ζ ΚΦΑΣ 1127550 ΕΞ 2015-ΕΦΑΡΜΟΓΗ Η/Σ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΚΛΠ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΣΕ ΑΓΩΝΕΣ ΕΠΑΓ. ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Με  την  Αρ. Πρωτ.: ΔΕΛ Ζ ΚΦΑΣ 1127550 ΕΞ 2.10.2015 της  Γ.Γ.Δ.Ε  του  ΥΠΟΙΚ με θέμα "   Κοινοποίηση διατάξεων της Κ.Υ.Α. με αριθμ. ΥΠΟΠΑΙΘ/ΓΔΥΑ/ΔΤΥ/ΤΜΑΕ/ 229157/12877/1280/236 (ΦΕΚ Β’ 1801/20-08-2015) «Εφαρμογή Ηλεκτρονικού Συστήματος για την έκδοση, διάθεση και έλεγχο της διακίνησης των ονομαστικών/αριθμημένων εισιτηρίων σε αγώνες του επαγγελματικού αθλητισμού»"  διευκρινίζονται  τα  ακόλουθα.
Ειδικότερα
 Δεδομένου ότι οι κατά τόπους αρμόδιες Δ.Ο.Υ. προβλέπεται να εφοδιαστούν με ειδικούς κωδικούς αριθμούς από τις Α.Α.Ε. και Τ.Α.Α., προκειμένου να έχουν άμεση πρόσβαση στο Επιμέρους Σύστημα Ηλεκτρονικού Εισιτηρίου κάθε Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α., για τον έλεγχο των φορολογικών στοιχείων των διατεθειμένων εισιτηρίων, ο Προϊστάμενος να ορίσει αρμόδιο προς τούτο υπάλληλο.
Δείτε ολόκληρη την ΔΕΛ Ζ ΚΦΑΣ 1127550 ΕΞ 2015.
 https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pWXk0ZHJxYzBVdms/view?usp=sharing

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *