Παρασκευή, 16 Οκτωβρίου 2015

Π.Ε: 1121040/ 2015-ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΓΑΘΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΠΆΙΣΙΟ ΕΥΚΑΙΡΙΑΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Mε την Δ.Λ. Πρωτ. Εισ.: 1121040/ 2015 της Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠΟΙΚ  με θέμα " Διευκρινίσεις ως προς την απαλλαγή αγαθών και υπηρεσιών στο πλαίσιο ευκαιριακών εκδηλώσεων του άρθρου 22.1.ιη΄ του Κώδικα Φ.Π.Α." διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
Σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης ιη΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του Κώδικα ΦΠΑ (ν.2859/2000), όπως ισχύει, απαλλάσσεται από το φόρο η παροχή υπηρεσιών και η παράδοση αγαθών από τα πρόσωπα που αναφέρονται στις περ. δ΄, θ΄, ιβ΄, ιδ΄, ιε΄ και ιστ΄ της ίδιας παραγράφου, με την ευκαιρία εκδηλώσεων που οργανώνονται από αυτά για την οικονομική τους ενίσχυση.
 Σύμφωνα με την ΑΥΟ Π.6786/640/7.10.1986 και τις διευκρινίσεις που δόθηκαν με την εγκύκλιο 10301141/1341/393/Α0014/ΠΟΛ.1071/8.3.1995, η εν λόγω απαλλαγή εφαρμόζεται για δύο εκδηλώσεις ετησίως και παρέχεται στα πρόσωπα που τη δικαιούνται ύστερα από αίτησή τους που υποβάλλεται στον Προϊστάμενο Δ.Ο.Υ. της περιφέρειας που έχουν την έδρα τους και έγκριση αυτού..
Δείτε ολόκληρη την Πρωτ. Εισ.: 1121040/ 2015

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *