Δευτέρα, 26 Οκτωβρίου 2015

ΔΕΕΦ Α 1116415 ΕΞ2015 -ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 42 ΠΑΡ.1 Ν.3220/2004 ΚΑΙ 21 Ν.3522/2006

  Με την  Αρ. Πρωτ: ΔΕΕΦ Α 1116415 ΕΞ2015 της Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠΟΙΚ  με θέμα "Εφαρμογή των άρθρων 42 παρ.1 ν. 3220/2004 και 21 ν. 3522/2006" ορίζεται ότι.
Ειδικότερα,
Εν κατακλείδι, από τα προαναφερόμενα συνάγεται ότι εφόσον είστε λήπτης εικονικών ως προς το πρόσωπο του εκδότη φορολογικών στοιχείων που έχουν εκδοθεί έως 22/12/2006, μπορείτε εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από την κοινοποίηση της πράξης προσδιορισμού του φόρου προστιθέμενης αξίας, να καταβάλετε των αναλογούντα σε αυτά ΦΠΑ με δήλωση που θα υποβάλετε στην Δ.Ο.Υ και σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα άρθρα 42 παρ.1 του ν. 3220/2004 και 21 του ν.3522/2006 να τύχετε της απαλλαγής από φορολογικές, ποινικές, διοικητικές και τυχόν άλλες κυρώσεις.
Δείτε ολόκληρη την ΔΕΕΦ Α 1116415 ΕΞ2015,
https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pZVhYMnBZQ2pJOUE/view?usp=sharing

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *