Δευτέρα, 2 Φεβρουαρίου 2015

Δ12Α 1002763 ΕΞ 2015-ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Φ.Π. ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΜΙΣΘΩΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Με την Δ.Λ  Αρ. Πρωτ.: Δ12Α 1002763 ΕΞ. 9.1. 2015 της Γ.Γ.Δ.Ε τουΥΠΟΙΚ με θέμα " Μεταβολή επαγγελματικής εγκατάστασης φυσικών προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες και υπάγονται στις διατάξεις της περ. στ' παρ.2 άρθρου 12 του ν.4172/2013" διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
  Το εισόδημα που αποκτά φυσικό πρόσωπο εξαιτίας της παροχής υπηρεσιών σε άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες και για το οποίο πρόσωπο συντρέχουν οι προϋποθέσεις που ορίζονται από την ως άνω διάταξη, εντάσσεται στην κατηγορία εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συνεπώς θα φορολογηθεί με την κλίμακα της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν.4172/2013. Μεταξύ των προϋποθέσεων που πρέπει να συντρέχουν ούτως ώστε φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα να ενταχθούν στην ανωτέρω διάταξη και να φορολογηθούν με την κλίμακα του εισοδήματος από μισθωτή εργασία, συμπεριλαμβάνεται και η ύπαρξη επαγγελματικής εγκατάστασης η οποία πρέπει να είναι ίδια με την κατοικία τους.
Δείτε ολόκληρη την   Δ12Α 1002763 ΕΞ 2015
https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pcHU5TTZXZ3pJcmc/view?usp=sharing

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *