Πέμπτη, 11 Δεκεμβρίου 2014

Δ15 1163278 ΕΞ 2014-ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013

Mε την Α.Π : Δ15 1163278 ΕΞ 2014/11.12.2014 της  Γ.Γ.Δ.Ε τουΥΠΟΙΚ με θέμα "Διευκρινίσεις για την υποβολή των συγκεντρωτικών καταστάσεων για τις συναλλαγές του έτους 2013" διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
Κατόπιν των ανωτέρω, είναι σαφές ότι, οι οδηγίες που έχουν παρασχεθεί από τη Διοίκηση σχετικά με την υποχρέωση υποβολής των συγκεντρωτικών καταστάσεων των διατάξεων του άρθρου 20 του προϊσχύσαντος Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/1992) (π.χ. εξαιρέσεις, απαλλαγές κ.λπ.), εξακολουθούν να ισχύουν και για την υποβολή των συγκεντρωτικών καταστάσεων για το έτος 2013, δεδομένου ότι δεν τίθεται θέμα αντίθεσής τους με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Κ.Φ.Α.Σ.
Δείτε ολόκληρη την  Δ15 1163278 ΕΞ 2014.
 https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pQm5FMXh1aktnY3M/edit

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *