Δευτέρα, 1 Δεκεμβρίου 2014

Γ.Δ.Φ.Δ. 1158078 ΕΞ 2014-ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΥΝ ΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΙ

Με την  Αρ. Πρωτ.: Γ.Δ.Φ.Δ. 1158078 ΕΞ 28.11 2014 της  Γ.Γ.Δ.Ε του ΥΠΟΙΚ με θέμα " Φορολογική μεταχείριση των αμοιβών, που εισπράττουν οι συμβολαιογράφοι" διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
Η παρακράτηση φόρου στις παραπάνω αμοιβές των συμβολαιογράφων διενεργείται στο ποσό της αναλογικής αμοιβής τους μετά την αφαίρεση απ’ αυτό του ποσού που αποδίδεται στο Συμβολαιογραφικό Σύλλογο ή στον εντεταλμένο Συμβολαιογράφο προς διανομή βάσει του άρθρου 120 του ν. 2830/2000.
Ενδεικτικά αναφέρεται το παρακάτω παράδειγμα:
Συμβολαιογράφος εισπράττει αναλογική αμοιβή 1000.00€ επιπλέον ΦΠΑ 230.00€. Για την αμοιβή αυτή καταθέτει 510.00€ στο συμβολαιογραφικό σύλλογο, 90.00€ στο Ταμείο Νομικών (Τ.Ν.) και 272.00€ στο Ταμείο Ασφαλίσεως Συμβολαιογράφων (ΤΑΣ). 
Επομένως η παρακράτηση φόρου είκοσι τοις εκατό (20%) θα διενεργηθεί επί του ποσού των 490.00€ (ήτοι 1000.00€ αμοιβή συμβολαιογράφου – 510.00€ κατάθεση στο συμβολαιογραφικό σύλλογο).
 Δείτε ολόκληρη την Γ.Δ.Φ.Δ. 1158078 ΕΞ 2014
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pRGttZnA1RVFlTEU/edit

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *