Σάββατο, 18 Οκτωβρίου 2014

Β/7/35889/2582- ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ Φ.Π.Α ΚΑΙ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΟΦΕΙΛΕΣ Ο.Κ.Α

Με την Αριθμ. Β/7/35889/2582/16.10.2014 των ΥΠΟΙΚ, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2795/17.10.2014 με θέμα " Προϋποθέσεις και διαδικασία συμψηφισμού επιστροφών Φόρου Προστιθέμενης Αξίας και Φόρου Εισοδήματος με οφειλές στους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης." ορίζεται ότι.
Ειδικότερα,
1. Με την παρούσα καθορίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία συμψηφισμού επιστροφών Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (εφεξής Φ.Π.Α.) και Φόρου Εισοδήματος (εφεξής Φ.Ε.) με οφειλές των δικαιούχων σε Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης (εφεξής Ο.Κ.Α.) και ο τρόπος απόδοσης των ποσών στον οικείο Ασφαλιστικό Οργανισμό.
2. Ο συμψηφισμός διενεργείται από τους Ο.Κ.Α. για κάθε δικαιούχο επιστροφής Φ.Ε. ή Φ.Π.Α. με τις οφειλές τους προς αυτούς.
 3. Κατά την εφαρμογή της διαδικασίας συμψηφισμού επιστροφής Φ.Π.Α. και Φ.Ε. με οφειλές των δικαιούχων σε Ο.Κ.Α. καθώς και για την επιστροφή τυχόν υπολειπόμενου ποσού στο δικαιούχο, δεν απαιτείται η προσκόμιση αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας.  ...........
Δείτε ολόκληρη την Β/7/35889/2582/16.10.2014.
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pWTI0N2ZjcHdlX2s/edit 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *