Τετάρτη, 22 Οκτωβρίου 2014

ΚΑΤΕΤΕΘΗΚΑΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ 2 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΜΕ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Κατατέθηκαν στη Βουλή  2 τροπολογίες του ΥΠΟΙΚ  με Φορολογικές ρυθμίσεις στο σχέδιο Νόμου του Υπουργείου  Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης  με θέμα "Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων , πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, τροποποίηση του ν. 3448/2006 (Α' 57), προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, Περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας, Ρυθμίσεις Θεμάτων Εισαγωγικού Διαγωνισμού ΕΣΔΑΑ και άλλες διατάξεις"
Ειδικότερα,
 * Τροπολογία 1934
1. Η υφιστάμενη απαλλαγή, από το τέλος επιτηδεύματος, για τα πρόσωπα  που ασκούν ατομική εμπορική επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελμα επεκτείνεται και στα: επόμενα, πέραν του 2013, οικονομικά έτη, πρόσωπα που παρουσιάζουν αναπηρία ίση με 80% (σήμερα απαλλάσσονται τα πρόσωπα που έχουν αναπηρία άνω των 80%).
 2. Φορολογείται με συντελεστή 13% η διαφορά που προκύπτει μεταξύ του τεκμαρτού και του συνολικού εισοδήματος, εφόσον ο φορολογούμενος έχει εισόδημα μόνο από ατομική αγροτική επιχείρηση ή εφόσον το μεγαλύτερο μέρος των εισοδημάτων του προκύπτει από ατομική αγροτική επιχείρηση.(Σήμερα η εν λόγω διαφορά φορολογείται με συντελεστή 26%).
3. Ορίζεται ότι, ως τίμημα αγοράς ακινήτων λαμβάνεται το ποσό της συνολικής επιβάρυνσης, όπως προκύπτει από τα οικεία πωλητήρια συμβόλαια, εκτός εάν από έλεγχο προκύπτει μεγαλύτερο ποσό, οπότε λαμβάνεται υπόψη το ποσό αυτό. (Σήμερα λαμβάνεται η αξία που προσδιορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 41 του ν. 1249/1982), κ.λπ. 
4. Αποσυναρτάται η υποχρέωση ιδιοχρησιμοποίησης των ακινήτων που ανήκουν σε μετατρεπόμενες επιχειρήσεις με κύριο αντικείμενο εργασιών την κατασκευή ή εκμετάλλευση ακινήτων, προκειμένου να απαλλαγούν αυτές από το φόρο μεταβίβασης ακινήτων, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του ν.δ. 1279/1972.
5. Τροποποιούνται - συμπληρώνονται διατάξεις του άρθρου 14 του ν.3986/2011, σχετικά με τη διαδικασία παραχώρησης χρήσης αιγιαλού και παραλίας στις περιπτώσεις αξιοποίησης δημοσίων κτημάτων
*  Με την  τροπολογία - προσθήκη  1933 προβλέπεται ότι: 
1. Οι πράξεις ανάληψης υποχρέωσης και οι σχετικές ανακλητικές αποφάσεις των διατακτών, που εκδόθηκαν μέχρι 30-9-2014, ισχύουν από την έκδοση τους, ανεξάρτητα από το χρόνο ανάρτησης τους στο διαδίκτυο (ΔΙΑΥΓΕΙΑ).
2.  Επεκτείνεται η δυνατότητα του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ Α.Ε.) να καταγγέλλει μισθώσεις ή παραχωρήσεις χρήσεις και ως προς τα ακίνητα επί των οποίων έχει δικαίωμα παραχώρησης της χρήσης, διαχείρισης και εκμετάλλευσης, με απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων (ισχύει για ακίνητα κυριότητας του). Παράλληλα, περιγράφεται η διαδικασία και οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών διατάσσει την απόδοση του ακινήτου, καθώς και χρηματική ποινή για κάθε ημέρα καθυστέρησης εκτέλεσης της απόφασης ή μελλοντικής αμφισβήτησης της κατοχής.
3 Παρέχεται η δυνατότητα στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ Α.Ε. να ανανεώνει ή να παρατείνει, με απόφαση του, συμβάσεις παροχής υπηρεσιών μέχρι την ολοκλήρωση της αξιοποίησης των περιουσιακών στοιχείων που αφορούν.
4. Θεσπίζεται νέος τρόπος επίδοσης από το Ελληνικό Δημόσιο ή οποιοδήποτε ν.π.δ.δ. ενδίκων βοηθημάτων και μέσων, κλήσης προς συζήτηση υπόθεσης, δικαστικής απόφασης, προσωρινής διαταγής, για οποιαδήποτε υπόθεση σε οποιοδήποτε βαθμό ή στο πλαίσιο της αναιρετικής δίκης, ενώπιον οποιουδήποτε πολιτικού ή διοικητικού δικαστηρίου. Επιδόσεις που έχουν διενεργηθεί σύμφωνα με τα προτεινόμενα θεωρούνται νόμιμες και για εκκρεμείς σε οποιοδήποτε στάδιο υποθέσεις.
* Στην Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ν.π.δ.δ.) επέρχονται μεταβολές στα εξής σημεία:
Λειτουργεί Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ).
Οι δαπάνες της υπάγονται στον προληπτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 
Στα δύο (2) μόνιμα συλλογικά όργανα (Συμβούλιο Λογιστικής Τυποποίησης - ΣΛΟΤ και Συμβούλιο Ποιοτικού Ελέγχου - ΣΠΕ) μπορούν να συμμετέχουν και καθηγητές Α.Ε.Ι., κατ' εξαίρεση των διατάξεων του άρθρου 24 του ν.4009/2011 περί ασυμβιβάστου. 
Όταν το Δ.Σ. της ΕΛΤΕ συνεδριάζει ως Πειθαρχικό Συμβούλιο, προστίθενται στη σύνθεση αυτού και δύο (2) μέλη του Ν.Σ.Κ.
Δείτε τις 2 τροπολογίες
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pZ1FfaGFMVzhnc3M/edit

https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pQzlySmhrMWR2OGM/edit

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *