Τετάρτη, 22 Οκτωβρίου 2014

Δ12A 1126595 ΕΞ 2014-ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΜΙΣΘΩΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΟΥ Φ.Μ.Υ.

Με την Δ.Λ. Αρ. Πρωτ.: Δ12A 1126595 ΕΞ 2014 της  Γ.Γ.Δ.Ε του ΥΠΟΙΚ  με θέμα "Διαβίβαση επιστολής" διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
* Χρόνος απόκτησης του εισοδήματος είναι ο χρόνος που προσφέρονται οι υπηρεσίες, γιατί ο χρόνος φορολογίας συνδέεται με την απόκτηση του δικαιώματος προς είσπραξη και δεν εξαρτάται από τον πραγματικό χρόνο της είσπραξης ή μη του αντιτίμου της υπηρεσίας. Το εισόδημα από μισθωτή υπηρεσία, προκύπτει και καθίσταται απαιτητό με την ολοκλήρωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, είτε ανά μήνα για τους παρέχοντες έμμισθη υπηρεσία είτε ανά ημέρα για το ημερομίσθιο προσωπικό, δηλαδή όταν ο δικαιούχος απέκτησε δικαίωμα είσπραξης και για αυτό φορολογείται στο έτος αυτό.
* Συνεπώς για μισθοδοσία Ιανουαρίου 2014 ανεξάρτητα εάν αυτή έχει καταβληθεί μεταγενέστερα (Ιούνιο 2014), η υποβολή και η απόδοση του παρακρατούμενου φόρου για τη μισθοδοσία αυτή πρέπει να γίνει μέχρι τέλη Μαρτίου διαφορετικά έως 30 Απριλίου (λόγω παράτασης) σύμφωνα με την ΠΟΛ.1046/7.2.2014.
Δείτε ολόκληρη την  : Δ12A 1126595 ΕΞ 2014.
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pTXVRQXl2SzNQLVE/edit 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *