Δευτέρα, 1 Σεπτεμβρίου 2014

ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΤΩΝ ΔΑΝΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ

Το άρθρο δημοσιεύεται στο  Περιοδικό Λογιστής του Αυγούστου 2014.
Τρόπος αντιμετώπισης, ως προς τα τέλη χαρτοσήμου, των δανειακών και άλλων συμβάσεων που καταρτίζονται στην αλλοδαπή.Αποφάσεις του Σ.τ.Ε. 3639/2013 και 124/2014. Παρατηρήσεις. 
Άρθρο 
Του Δημητρίου Κ. Αδαμόπουλου
πρώην Δ/ντή Τελών και Ειδικών Φορολογιών
Υπουργείου Οικονομικών

Α. Τι προβλέπουν οι ισχύουσες διατάξεις
Η χαρτοσήμανση των εγγράφων, που καταρτίζονται στην αλλοδαπή, ρυθμίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 8 του Κώδικα Χαρτοσήμου.
Σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές, τα έγγραφα που έχουν αντικείμενο κινητή ή ακίνητη περιουσία που κείται στην Ελλάδα ή υποχρεώσεις εκτελεστέες σ' αυτή, συνταχθέντα δε στην αλλοδαπή, όχι όμως ενώπιον ελληνικής αρχής επί πληρωμή του οικείου τέλους, υποβάλλονται εις τα κατά τον παρόντα νόμο τέλη υπό τις διακρίσεις που ορίζονται, στις διατάξεις αυτές και ειδικότερα ανάλογα με τη χώρα που συντάσσονται (Ευρώπη, Τουρκία ή Αίγυπτο – άλλη χώρα).
Β. Η θέση του Υπουργείου Οικονομικών
Οι ανωτέρω διατάξεις είχαν ερμηνευθεί κατά βάση με την εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών Πολ. 1027/1990, η οποία είχε εκδοθεί ύστερα από τη γνωμοδότηση της Συνέλευσης των προϊσταμένων των Νομικών Διευθύνσεων 679/1989.
Σύμφωνα με τη Γνωμοδότηση αυτή, που έγινε δεκτή από τον Υπουργό Οικονομικών:
α. Οι διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 1 του Κώδικα Χαρτοσήμου, αναφέρονται σε έγγραφα, τα οποία, κατά τις διατάξεις του Κώδικα Χαρτοσήμου, αν συντάσσονταν ενώπιον ελληνικής αρχής στην αλλοδαπή, θα υποβάλλονταν οπωσδήποτε σε τέλη χαρτοσήμου.
Επομένως, οι διατάξεις αυτές δεν αναφέρονται σε έγγραφα τα οποία δεν θα υποβάλλονταν σε τέλη χαρτοσήμου αν συντάσσονταν ή εκδίδονταν στην ημεδαπή.
β. Ως “εκτελεστέα” υποχρέωση στην Ελλάδα, κατά την έννοια των ως άνω διατάξεων του άρθρου 8 παρ. 1 του Κώδικα Χαρτοσήμου, νοείται η πράξη ή η ενέργεια ή η συμπεριφορά εν γένει του οφειλέτη (υποχρέου) με την οποία αποσβέννυται υποχρέωση (ή οφειλή του). ..........
Δείτε ολόκληρο το άρθρο του κ. Δ. Αδαμόπουλου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *