Τρίτη, 23 Σεπτεμβρίου 2014

ΠΟΛ.1209/2014- ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΕΝ.Φ.Ι.Α ΕΤΟΥΣ 2014

Με την Πολ.1209/19.9.2014  της Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠΟΙΚ( που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2505/22.9.2014 τεύχος Β' ) με θέμα "Εκκαθάριση ΕΝ.Φ.Ι.Α. έτους 2014" ορίζεται ότι.
Ειδικότερα,
Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες, μετά την τροποποίηση του Ν. 4223/2013 με τις διατάξεις του δέκατου όγδοου άρθρου του Ν. 4286/2014, απαιτείται νέα εκκαθάριση ΕΝ.Φ.Ι.Α. έτους 2014, εκδίδεται πράξη διοικητικού προσδιορισμού ΕΝ.Φ.Ι.Α. έτους 2014, σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.
Η ίδια πράξη εκδίδεται και σε κάθε περίπτωση εκκαθάρισης ΕΝ.Φ.Ι.Α. μετά από εμπρόθεσμη τροποποιητική δήλωση. Η πράξη αυτή υπογράφεται από τη Γενική Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ή από τα πρόσωπα στα οποία έχει μεταβιβασθεί η αρμοδιότητα αυτή, κατά περίπτωση.  .....
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1209/2014.
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pcnF0djZsNzY0MHM/edit

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *