Τετάρτη, 3 Σεπτεμβρίου 2014

Δ12 Α 1121586 ΕΞ 2014 -ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ

Mε την Δ.Λ Αρ. Πρωτ.: Δ12 Α 1121586 ΕΞ 2014 της Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠΟΙΚ με θέμα "Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τέλος επιτηδεύματος" διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
 Απαντώντας στο 39068/2014 έγγραφό σας, σχετικά με το τέλος επιτηδεύματος για το οικονομικό έτος 2014, σας πληροφορούμε ότι με την παρ.3 του άρθρου 2 της Υπουργικής Απόφασης ΠΟΛ.1043/6.2.2014 και την παρ. 3 του άρθρου 5 της Υπουργικής Απόφασης ΠΟΛ.1051/6.3.2014, ορίζεται ρητά ότι για την διαπίστωση των πληθυσμιακών εξαιρέσεων από την επιβολή του τέλους επιτηδεύματος και προκειμένου για την εξεύρεση του πραγματικού πληθυσμού της Ελλάδας, λαμβάνεται υπόψη η τελευταία επίσημη Απογραφή Μόνιμου Πληθυσμού της Χώρας, η οποία είναι αυτή της 9ης Μαΐου 2011, όπως κυρώθηκε με την υπ’ αριθμ. 11247/28.12.2012 Απόφαση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΦΕΚ 3465 Β΄).
Επομένως, για την επιβολή του τέλους επιτηδεύματος σε φυσικά πρόσωπα και νομικά πρόσωπα για τα οικονομικά έτη 2014 και επόμενα λαμβάνεται υπόψη η τελευταία επίσημη απογραφή του 2011.
                                    Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜ. ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
                                            ΠΑΝ. ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *