Τετάρτη, 6 Αυγούστου 2014

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ

Με τροπολογία που κατατέθηκε σε νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας ρυθμίζεται εκ νέου ο τρόπος τιμολόγησης των πράξεων διαφήμισης. Οπως επισημαίνεται στην έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου, η εν λόγω τιμολόγηση θα γίνεται από την 1.1.2015 απευθείας μεταξύ των συμβαλλομένων αποκλειστικά με τιμολόγιο που εκδίδει ο διαφημιστής εκτός των ρητά οριζόμενων περιπτώσεων συμβάσεων.
Οι συμβάσεις αυτές μπορεί να παρατείνονται. Ρυθμίζονται ακόμη θέματα έκδοσης του προαναφερομένου τιμολογίου στις περιπτώσεις συμφωνίας προαγοράς χώρου ή χρόνου και πρόβλεψης δωρεάν παροχής χώρου ή χρόνου προβολής προεκλογικής δραστηριότητος ή άλλου σκοπού δημόσιας ωφέλειας.
Περαιτέρω προβλέπεται ότι η αμοιβή διαφημιστών και επιχειρήσεων που μεσολαβούν για τη διαφήμιση βαρύνει αποκλειστικά τον διαφημιζόμενο και σε καμία περίπτωση το Μέσο και παράλληλα απαγορεύεται η καταβολή από το Μέσο οποιασδήποτε παροχής χρηματικής, σε είδος ή και δωρεάν επιστροφή, επιβράβευση (χρηματική ή μη) ή άλλη άμεση ή έμμεση αμοιβή σχετικά με οποιεσδήποτε υπηρεσίες προβολής που παρέχουν στο Μέσο τα παραπάνω πρόσωπα. Ορίζεται ότι η δωρεάν μετάδοση οπτικοακουστικών ή ηχητικών μηνυμάτων κατά την περίοδο της ψηφιακής μετάβασης εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, αποτελεί υποχρέωση των τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών σταθμών, δεν θεωρείται διαφήμιση και απαλλάσσεται από την καταβολή αγγελιοσήμου και κάθε φόρου, τέλους ή άλλης επιβάρυνσης. Επανακαθορίζεται ο τρόπος υπολογισμού του ειδικού φόρου, του αγγελιοσήμου, του ΦΠΑ, των άμεσων και έμμεσων φόρων για τις διαφημιστικές πράξεις, καθώς και για τις ανταλλακτικές συμβάσεις μεταξύ των πάσης φύσεως Μέσων για την προβολή τους.
πηγή.ναυτεμπορική

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *