Τετάρτη, 6 Αυγούστου 2014

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ & ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ Φ.Π.Α ΟΙ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Κατατέθηκε σήμερα τροπολογία του ΥΠΟΙΚ στο σχέδιο νόμου
«Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις».
 Με την υπόψη τροπολογία τροποποιούνται-συμπληρώνονται οι διατάξεις του άρθρου 39 του ν.2859/2000 (Κώδικας ΦΠΑ), αναφορικά με το ειδικό καθεστώς φορολόγησης (απαλλαγή από την υποχρέωση υποβολής δήλωσης και καταβολής φόρου) που διέπει τις μικρές επιχειρήσεις. 
 Ειδικότερα: 
α. Ορίζεται, εφεξής, ως προϋπόθεση υπαγωγής στο εν λόγω καθεστώς των υποκείμενων εκείνων που κατά την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο πραγματοποίησαν ακαθάριστα έσοδα, χωρίς ΦΠΑ, μέχρι το ύψος του ποσού των 10.000 Ευρώ. (Σήμερα εντάσσονται οι επιχειρήσεις: i) οι οποίες κατά την ίδια περίοδο πραγματοποίησαν ακαθάριστα έσοδα μέχρι του ποσού που αποτελεί το ανώτατο όριο απαλλαγής των επιτηδευματιών από υποχρέωση τήρησης βιβλίων, καθώς και ii) παροχής υπηρεσιών που δεν έχουν υποχρέωση να τηρούν βιβλία δεύτερης ή ανώτερης κατηγορίας). 
β. Επανακαθορίζονται τα φυσικά και νομικά πρόσωπα για τα οποία δεν έχουν εφαρμογή οι προαναφερόμενες ρυθμίσεις. 
γ. Προβλέπεται ότι, η υφιστάμενη δυνατότητα ανάκλησης από υποκείμενο της δήλωσης υπαγωγής στο απαλλασσόμενο καθεστώς, δεν μπορεί να γίνει πριν τη λήξη της οικείας διαχειριστικής περιόδου, αντί πριν από την παρέλευση μίας πενταετίας από την υποβολή της, που ισχύει σήμερα.
Δείτε την τροπολογία.
 https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pNGFRZVI0WWZkaTA/edit

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *