Δευτέρα, 4 Αυγούστου 2014

ΠΟΛ.1187/2014- ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΩΝ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ ΥΠΟ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Με την Πολ.1187/31.7.2014 της Γ.Γ.Δ.Ε του ΥΠΟΙΚ με θέμα" Κοινοποίηση της υπ' αριθ. 185/2014 γνωμοδότησης της Α' Τακτικής Ολομέλειας του Ν.Σ.Κ. σχετικά με άρση κατασχέσεων που έχει επιβάλει το Δημόσιο σε βάρος οφειλετών υπό ειδική εκκαθάριση κατ' άρθρο 46 ή 46α ν. 1892/1990 " ορίζεται ότι,
Ειδικότερα,
 Με την υπ' αριθ. 185/2014 γνωμοδότησή της, η Α' Τακτική Ολομέλεια του Ν.Σ.Κ. γνωμοδότησε ομόφωνα ότι: 1) το Δημόσιο οφείλει να προβεί σε άρση των κατασχέσεων που επέβαλε εις χείρας τραπεζικής εταιρείας, ως τρίτης, εις βάρος των αναφερομένων στη γνωμοδότηση οφειλετριών εταιρειών, οι οποίες έχουν τεθεί σε ειδική εκκαθάριση κατ' άρθρο 46 ή 46α του ν. 1892/1990, για τις οποίες (κατασχέσεις) υπεβλήθησαν από την τράπεζα θετικές δηλώσεις εντός της νόμιμης προθεσμίας του άρθρου 32 του Κ.Ε.Δ.Ε. και 2) το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση κατά την οποία η κατασχεθείσα χρηματική απαίτηση αποτελεί προϊόν ρευστοποίησης του ενεργητικού της επιχειρήσεως στα πλαίσια της ειδικής εκκαθάρισης και ο σχετικός πίνακας κατάταξης δανειστών έχει καταστεί τελεσίδικος. 
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1187/2014.
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pc0o0TGN0TmtyRlU/edit

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *