Πέμπτη, 12 Ιουνίου 2014

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΤΟΥ Γ.Γ.Δ.Ε. ΟΡΙΣΤΗΚΕ Ο Γ. ΧΑΤΖΑΚΗΣ

Με την Αριθμ. Δ1Α 1088546 ΕΞ 2014 του ΥΠΟΙΚ (που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ 338/11-06-2014)με θέμα "Ορισμός Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων ως Αναπληρωτή του Γενικού Γραμματέα αυτής" ορίζεται ότι.
Ειδικότερα,
                                 αποφασίζουμε
Ορίζουμε τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού Γεώργιο Χατζάκη του Κωνσταντίνου (Α.Δ.Τ.: ...............) ως αναπληρωτή του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
                                                      Αθήνα, 11 Ιουνίου 2014
                                                            Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
                                                    ΓΚΙΚΑΣ ΧΑΡΔΟΥΒΕΛΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *