Τρίτη, 3 Ιουνίου 2014

ΕΦΟΡΙΑ-ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ 8 ΣΤΙΣ 10 ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΕΙΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

Το 82,6% των ενδικοφανών προσφυγών έχει απορρίψει μέχρι σήμερα η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων.Σημειώνεται πως στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών κατατίθενται υποχρεωτικά οι προσφυγές εναντίον πράξεων της φορολογικής διοίκησης για επιβολή προστίμων και φοροδιαφυγή. Στόχος της Διεύθυνσης είναι η επίλυση διαφορών σε σύντομες προθεσμίες, κατόπιν υποβολής ενδικοφανούς προσφυγής, για την συντομότερη είσπραξη δημοσίων εσόδων και την αποσυμφόρηση των διοικητικών δικαστηρίων από υποθέσεις που μπορούν να επιλυθούν σε επίπεδο φορολογικής διοικήσεως.
Με απλά λόγια, αν γίνει φορολογικός έλεγχος σε μια επιχείρηση και βεβαιωθούν πρόσθετοι φόροι οι οποίοι αμφισβητούνται από τον επιχειρηματία ή επιδιώκει συμβιβασμό, ο φορολογούμενος δεν έχει πλέον τη δυνατότητα να προσφύγει στη Δικαιοσύνη, καθώς η υπόθεση θα πρέπει να περάσει πρώτα από τη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών. Έτσι, ο φορολογούμενος που αμφισβητεί την καταλογιστική πράξη φόρου, δασμού, προστίμου κτλ, που έχει εκδοθεί σε βάρος του οφείλει να υποβάλει ενδικοφανή προσφυγή με αίτημα την επανεξέταση της πράξης από την Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών. Με την άσκηση της ενδικοφανούς προσφυγής βεβαιώνεται άμεσα από τη φορολογική αρχή και καταβάλλεται ποσοστό 50% του αμφισβητούμενου ποσού του φόρου.
Η αίτηση υποβάλλεται στην Εφορία, στο τελωνείο ή στην φορολογική αρχή (ΣΔΟΕ) που εξέδωσε την πράξη και θα αναφέρει τους λόγους στους οποίους ο φορολογούμενος βασίζει το αίτημά του. Η αίτηση κατατίθεται από τον φορολογούμενο εντός 30 ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της πράξης σε αυτόν. Η δε φορολογική αρχή αποστέλλει ακολούθως εντός 7 ημερών την ενδικοφανή προσφυγή του φορολογούμενου συνοδευόμενη από σχετικά έγγραφα και τις απόψεις της στην Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών προκειμένου να αποφανθεί επί της υπόθεσης.
Εντός 60 ημερών από την υποβολή της ενδικοφανούς προσφυγής η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών εκδίδει απόφαση την οποία θα κοινοποιεί στον υπόχρεο, αλλιώς θα τεκμαίρεται πως η αίτηση του έχει απορριφθεί. Ο φορολογούμενος μπορεί εν συνεχεία να ασκήσει προσφυγή ενώπιον του αρμοδίου Διοικητικού Δικαστηρίου κατά της απόφασης της Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης, αλλά όχι κατά της πράξης προσδιορισμού φόρου που εξέδωσε η φορολογική αρχή.
Από το σύνολο των 3.798 υποθέσεων των οποίων έχει επιληφθεί μέχρι σήμερα η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων οι 2.896 αφορούν σε ενδικοφανείς προσφυγές και οι 902 σε αιτήσεις αναστολής καταβολής του 50% του βεβαιουμένου φόρου.  Μέχρι σήμερα έχουν ολοκληρωθεί 1.397 υποθέσεις ενδικοφανών προσφυγών εκ των οποίων μόνον στις 180 η φορολογική διοίκηση έκανε αποδεκτές τις προσφυγές. Ακόμη, μέχρι σήμερα έχουν ολοκληρωθεί 813 υποθέσεις που αφορούν στην αναστολής καταβολής του 50% του φόρου, από τις οποίες έγιναν δεκτές μόλις οι 55.

πηγή.news.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *